Onex Group | Dane i Analityka | Eksperci Microsoft

Efektywne wykorzystanie zgromadzonych danychDane i Analityka

Generujemy coraz więcej danych, które chcemy analizować z wielu perspektyw, łącząc ze sobą coraz więcej źródeł oraz szybciej docierając do zaszytych w danych kluczowych informacji. Zapanowanie nad danymi stanowi nie lada wyzwanie, które wymaga wdrożenia nie tylko nowoczesnych rozwiązań, ale także wprowadzenia kultury pracy z danymi w organizacji.

Logo

Najczęściej realizowane projekty

Zapoznaj się z trzema najczęściej realizowanymi scenariuszami:

 • Budowa hurtowni danych

  Wdrażanie nowoczesnych platform do analityki danych z wykorzystaniem rozwiązań chmury Microsoft Azure.

 • Implementacja raportów w Power BI

  Budowa rozwiązań raportowych dostosowanych do potrzeb organizacji. Analiza danych od ogółu do szczegółu.

 • Audyt środowiska Power BI

  Pomoc w efektywnym wykorzystaniu i adopcji adaptacji platformy Power BI w organizacji.

image background

Adam Janson

Head of Data & Analitycs

Scenariusze współpracy

 • Analiza oraz projektowanie

  Przeprowadzenie kompleksowej analizy pomaga zrozumieć nam braki oraz obszary wymagające zaadresowania w kontekście analizy danych. Na bazie zebranych wymagań projektujemy kompleksowe rozwiązanie do analityki danych. Nasze podejście opiera się na małych krokach i szerokiej perspektywie myślenia.

 • Wdrożenie oraz adaptacja

  Przejdźmy od planowania koncepcji do jej realizacji. Implementujemy rozwiązanie od początku do końca wraz z opieką nad całym procesem wytwórczym oraz wsparciem w adaptacji rozwiązania w organizacji.

 • Szkolenia i warsztaty

  Szkolenia i warsztaty

Hasło, że dane to nowe złoto nie jest już niczym odkrywczym. Natomiast olbrzymim wyzwaniem ciągle jest sprawienie, żeby tak móc powiedzieć o danych w swojej organizacji. Ta trudność istnieje od początku, ale z biegiem czasu staje się coraz bardziej skomplikowana w związku z zalewem ilości danych, jakie gromadzimy. Mamy coraz więcej źródeł i równocześnie sami stajemy się coraz bardziej świadomi. Odkrywamy nowe pomysły na to, jak chcielibyśmy połączyć nasze dane, z jakich innych perspektyw potrzebujemy na nie spojrzeć. Jednocześnie chcemy to robić szybciej i z jeszcze większą elastycznością.\n\nPrzedstawione wyzwania biznesowe rozwiązujemy w parze z najnowszymi technologiami firmy Microsoft, takimi jak Azure Cloud oraz Power BI. Dzięki zastosowanym platformom dostarczamy produkty dopasowane w każdej skali. To równocześnie pozwala na elastyczne podejście podczas implementacji platformy do analityki danych. Chmura Azure oraz Power BI dają możliwość rozpoczęcia małej części bez zamykania sobie drogi do budowy kompleksowego rozwiązania adresującego wszystkie obszary działalności Twojej firmy.

Nasze kompetencje pokrywają również obszary:

Projektowanie i budowa nowoczesnych platform do analityki danych

Projektowanie i budowa nowoczesnych platform do analityki danych

Hurtownia danych, data lake, lakehouse, data mart, a może Excel? Spektrum dostępnych rozwiązań oraz koncepcji w obszarze analityki danych nieustanie rośnie. W tym obszarze pomożemy dobrać najlepsze rozwiązania adresujące potrzeby Twojej organizacji. Kierując się zasadą małych kroków oraz szerokiej perspektywy myślenia, zaprojektujemy i przedstawimy całościową koncepcję platformy danych oraz kroki, w jakich zostanie to osiągnięte. Dzięki zastosowaniu chmury Microsoft Azure oraz Power BI dostarczymy rozwiązania obejmujące całe spektrum życia danych w organizacji od ich pozyskania, przetransformowania, zamodelowania aż do zwizualizowania.

Migracje każdego rodzaju danych do chmury Azure

Migracje każdego rodzaju danych do chmury Azure

Nieodłącznym elementem budowy nowoczesnej platformy do analityki danych jest przeniesienie danych do chmury. W ramach tej usługi nie tylko przeniesiemy bezpiecznie dane z Twojej organizacji do chmury, ale także dobierzemy rozwiązanie (IaaS, PaaS) najlepiej pasujące do Twoich potrzeb biznesowych. Jednocześnie zadbamy, żeby przeprowadzona migracja była jak najbardziej efektywna pod kątem kosztów oraz czasu.

Projektowanie i budowa efektywnych wizualizacji danych w Power BI

Projektowanie i budowa efektywnych wizualizacji danych w Power BI

Wykonanie funkcjonalnych i ergonomicznych raportów jest nie lada sztuką. W tym obszarze zaprojektujemy i zaimplementujemy raporty adresujące potrzeby biznesowe interesariuszy z poszczególnych jednostek biznesowych Twojej organizacji (zarząd, menadżerowie, pracownicy operacyjni). Całość będzie zwieńczona doborem odpowiedniej kolorystyki bazującej na brandbooku Twojej firmy.

Przeprowadzenie audytu Power BI

Przeprowadzenie audytu Power BI

Efektywne wykorzystanie środowiska Power BI, a w szczególności Power BI Premium jest kluczowym elementem w adaptacji Power BI w Twojej organizacji. Dlatego pomożemy Twojej firmie dokładnie zrozumieć, które raporty czy datasety są wykorzystywane w organizacji, a które zapomniane. Ponadto zgodnie z najlepszymi praktykami przygotujemy zestaw rekomendacji zmian zarówno w samych raportach jak i strukturze organizacyjnej całej platformy Power BI w celu zwiększenia adaptacji oraz optymalizacji kosztów.

Kompleksowe szkolenia i warsztaty z Power BI

Kompleksowe szkolenia i warsztaty z Power BI

Zwieńczeniem i dopełnieniem efektywnego wykorzystania Power BI w Twojej firmie jest dobre zrozumienie narzędzia oraz jego możliwości. W dążeniu do osiągniecia najwyższej produktywności przeprowadzimy kompletny pakiet warsztatów i szkoleń skrojonych na miarę potrzeb poszczególnych grup użytkowników w Twojej organizacji.

Zastanawiasz się, jak wdrożyć nowoczesne raportowanie w swojej organizacji? Skontaktuj się z nami!