UE dotacja

Dotacja na kapitał obrotowy dla ONEX GROUP

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach (Oś Priorytetowa 3) - Dotacje na kapitał obrotowy (Działanie 3.4)

Nr projektu: POIR.03.04.00-14-0224/20

  • Koszty ogólne projektu: 53 016,03 zł
  • Koszty kwalifikowane: 53 016,03 zł
  • Dofinansowanie: 53 016,03 zł
  • Beneficjent: Onex Group Jakub Hryciuk

Cel projektu: niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Skontaktuj się z nami

Zamów kontakt Zostaw swój numer, a my oddzwonimy do Ciebie w ciągu 1 dnia roboczego!