Azure Information Protection

Najlepsza ochrona poufnych informacji

Kontroluj i zabezpieczaj swoją firmę przed utratą wrażliwych informacji, wiadomości e-mail oraz poufnych danych. Uzyskaj ochronę plików i dokumentów przez cały czas, niezależnie od tego gdzie są przechowywane i do kogo zostały wysłane. Azure Information Protection to gwarancja poufności i bezpieczeństwa w cyfrowym świecie.

Chroń swoje dane

Poznaj najważniejsze cechy i funkcjonalności Azure Information Protection:

Podział danych na podstawie ich poufności

Twórz oraz edytuj hierarchię poufności dokumentów i danych na podstawie ich znaczenia w firmie. Sam wybierasz i decydujesz, które pliki mają mieć odpowiednie zabezpieczenia.

Ochrona danych przez cały czas

Chroń informacje bez względu na to, gdzie pliki są przechowywane i komu zostały udostępnione.

Pełen wgląd i kontrola nad poufnymi danymi

Monitoruj i analizuj dane korzystając z zaawansowanych narzędzi do rejestrowania i raportowania aktualnego stanu zabezpieczeń twoich dokumentów.

Bezpieczniejsza współpraca z innymi

Zdecyduj, kto i w jaki sposób może uzyskać dostęp do danych — możesz pozwolić innym na wyświetlanie lub edytowanie plików oraz nie wyrazić zgody na ich drukowanie lub przesyłanie dalej.

Kontroluj swoje dane w prosty sposób

Sam decyduj jaki poziom poufności nadać swoim wiadomościom i dokumentom, dzięki prostemu narzędziu do ochrony danych „Azure Information Protection”, kompatybilnego z aplikacjami pakietu Office.

Elastyczne wdrażanie i zarządzanie

AIP pozwala zarządzać i edytować zasadami zabezpieczeń danych obowiązującymi w twojej organizacji, z poziomu panelu administracyjnego w chmurze. Dzięki temu wprowadzone ustawienia automatycznie pojawiają się na wszystkich stacjach roboczych w firmie.

Przykłady zastosowania AIP w Twojej branży

Prawo

W kancelarii prawnej często mamy do czynienia się z poufnymi dokumentami niezbędnymi do świadczenia usług prawnych, np. wrażliwe dane osobowe lub opis rozprawy. Dzięki AIP umożliwiamy dostęp do zabezpieczonego dokumentu jedynie klientowi i wybranym pracownikom kancelarii. Jednocześnie mamy możliwość cofnąć wgląd do naszych danych byłym pracownikom. Takie zabezpieczenie minimalizuje ryzyko utraty poufnych informacji.

Korzyści z zastosowania Azure Information Protection:

  • Zabezpieczanie dokumentów klientów i kancelarii
  • Kontrola dostępu do danego dokumentu
  • Możliwość cofnięcia dostępu do treści dokumentu dla byłych pracowników
Księgowość

Nasze biuro rachunkowe posiada rozbudowane bazy danych. Mamy możliwość kontrolowania dostępu do nich, stosując zabezpieczenia dokumentów (m.in. baz danych Excel) na wirtualnym dysku z poziomu „Azure Information Protection”. Dzięki temu jest pewność, że każda próba skopiowania i nieupoważniony odczyt takiego dokumentu jest i będzie blokowany zdalnie.

Korzyści z zastosowania Azure Information Protection:

  • Zabezpieczenie baz danych klientów przed nieupoważnionym kopiowaniem
  • Pełna kontrola dostępów do dokumentówz możliwością dokonywania ich edycji
  • Zdalna możliwość cofnięcia uprawnień do odczytu dokumentów
Bankowośc

Przechowujemy poufne informacje naszych klientów, takie jak saldo konta, PESEL i numer dowodu osobistego. W celu zminimalizowania ryzyka utraty takich informacji, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie Azure Information Protection. Przekonał mnie do tego fakt, że jeżeli pracownik zapomni ręcznie zabezpieczyć dany dokument, to AIP w inteligentny sposób wykryje informacje o numerze PESEL i numerze dowodu osobistego, a następnie zastosuje odpowiednie zabezpieczenie zgodne z ustalonymi zasadami

Korzyści z zastosowania Azure Information Protection:

  • Automatyczne zabezpieczanie dokumentów posiadających informacje o danych osobowych klientów.
  • Zmniejszenie ryzyka utraty poufnych danych osobowych.
  • Dodatkowe zabezpieczenia zgodne z RODO.